ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรเงิน และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
รายละเอียดประกอบการจัดสรรโครงการตามแผนปฏิบัติการไท
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2553 เวลา 13.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 650 ท่าน