จัดสรรงบประมาณ โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 10.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 728 ท่าน