ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการพิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 5 เม.ษ. 53 เวลา13.30น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 13.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 547 ท่าน