โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนมีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 16.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 526 ท่าน