ด่วนที่สุด การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 18.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 768 ท่าน