การจัดฝึกอบรมครูแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2553 เวลา 17.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 650 ท่าน