ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 589 ท่าน