โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 เมษายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2553 เวลา 15.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 634 ท่าน