โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2553 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 624 ท่าน