เรื่อง แจ้งให้ อปท. จัดส่งรูปเล่ม การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2553 เวลา 17.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 679 ท่าน