รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2553 เวลา 15.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 651 ท่าน