การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2553 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2553 เวลา 17.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 639 ท่าน