การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานีศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2553 เวลา 09.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 927 ท่าน