โอนเเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2553 เวลา 14.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 620 ท่าน