ส่งมอบนมโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2552 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 669 ท่าน