การตรวจนิเทศการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2553 เวลา 14.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 631 ท่าน