การรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2553 เวลา 15.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1292 ท่าน