การบันทึกข้อมูลรายงานสถิติการคลัง (รายได้- รายจ่าย ของ อปท.) ในระบบ e-Plan ปี 2550,2551และ2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2553 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3361 ท่าน