ด่วนที่สุด การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง พนง.ส่วนตำบลท้องถิ่น 3 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2553 เวลา 15.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1021 ท่าน