ประกาศจังหวัดตาก มาตรการการกวาดล้างยาเสพติด และแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2553 เวลา 17.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 638 ท่าน