การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 (ความสุขของพ่อ ความสุขของพ่อ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2553 เวลา 12.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 644 ท่าน