รายงานการประชุมการพัฒนาการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2553 เวลา 14.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 544 ท่าน