ขอเชิญประชุมการส่งเสริมการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 11 พฤษภาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2553 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 527 ท่าน