ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูล e-Plan ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 นี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 644 ท่าน