กำหนดการโครงการสัมมนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2552 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 931 ท่าน