ขอเชิญประชุมของผู้บริหาร ปลัด และประธานสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 เวลา 13.30 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 16.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 518 ท่าน