จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 09.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1010 ท่าน