สำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของข้าราชการต่อผู้รับบริการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 587 ท่าน