สำรวจความต้องการอบรมความรู้ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 17.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 809 ท่าน