รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  
รายละเอียดแนบ 2/2553
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2553 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1150 ท่าน