โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 14 พ.ค. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 09.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 678 ท่าน