ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ศุกร์ 28 พ.ค. 53 รายละเอียดแนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 13.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 913 ท่าน