โครงการสัมมนาปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2553 เวลา 09.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 648 ท่าน