ด่วนที่สุด ให้รายงานสรุปผลการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และกิจกรรมมวลชนของ อปท. รายละเอียดแนบท้ายนี้  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2553 เวลา 10.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 679 ท่าน