การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อปท. ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 10.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1110 ท่าน