โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 16 พ.ค. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 10.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 586 ท่าน