รายงานการประชุม ขรก.สถ.จตาก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2553 รายละเอียดแนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 11.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 472 ท่าน