ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะทำงานพัฒนาการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 3/2553 เป็นเวลา 13.30 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 14.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 635 ท่าน