เลื่อน การตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2552 เวลา 12.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 721 ท่าน