ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม อ.ก.ท.จ.ตาก ด้านโครงสร้างและแผนอัตรากำลังใน ก.ท.จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา 15.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 715 ท่าน