ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง พนง.ส่วนตำบลและ พนังงานจ้าง (ก.อบต.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา 15.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 607 ท่าน