ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา 17.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 639 ท่าน