รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) เเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 10.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 678 ท่าน