ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 11.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 938 ท่าน