่โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป และอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 648 ท่าน