โครงการอบรมความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่สมาชิก อปท. จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เวลา 09.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 698 ท่าน