ด่วนที่สุด การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2558 เวลา 09.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 628 ท่าน