แจ้งแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 /2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เวลา 15.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1084 ท่าน