โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ อปท. งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2553 เวลา 10.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 748 ท่าน