โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 3 มิ.ย. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2553 เวลา 15.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 606 ท่าน